Gương người tốt VT

Hỏi đáp - Tố giác

Trang địa phương

Câu hỏi của bạn đọc có email: "tungdalatcity0101@gmail.com"

11/07/2018 3:33:15 CH

Kính gửi bạn đọc có địa chỉ email: tungdalatcity0101@gmail.com 

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn về “thẩm duyệt thiết kế về PCCC".
Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xin trả lời như sau:

 

- Tại Điều 1.5.11QCVN 03:2012/BXD “ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị “Quy định số tầng của toà nhà bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng áp mái, tầng tum) và tầng nửa hầm. Vậy, công trình nêu trên cao 5 tầng.

- Theo quy định tại Điều 15 và Mục 10 phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC thì Nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5000m3 trở lên phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Vậy, công trình nêu trên thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC.
 
 

Thống kê

Số người Online:  19

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website