Gương người tốt VT

Hỏi đáp - Tố giác

Trang địa phương

Quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết về công tác phòng cháy và chữa cháy

29/11/2019 2:21:09 CH

Tại phiên họp ngày  27/11/ 2019, Kỳ họp thứ 8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

 

 

Toàn cảnh phiên họp ngày 27/11/2019, kỳ họp thứ 8 (ảnh: Quốc hội)

 

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội đề nghị tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp: 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Có giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy.

Trong công tác phòng cháy và chữa cháy, lấy phòng ngừa là chính; tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy sâu rộng, với phương châm “bốn tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành.

Chỉ đạo xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy, chú trọng những địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu công nghiệp, thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy; có giải pháp xử lý dứt điểm các công trình đang tồn tại vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

 

Đồng chí Võ Trọng Việt - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn giám sát Quốc hội trình bày dự thảo Nghị quyết (ảnh: Quốc hội)

 

Nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý về bảo đảm an toàn điện, nhất là trong lắp đặt, sử dụng các thiết bị điện tại cơ sở, hộ gia đình theo quy định của Luật Điện lực, đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy.

Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Bảo đảm ngân sách nhà nước cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy ở các cấp ngân sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy, có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Mở rộng hợp tác quốc tế và trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ công nghệ hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn về phòng cháy, chữa cháy.

 

Kết quả biểu quyết của đại biểu Quốc hội (nguồn: Quốc hội)

 

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết: Kết quả có 449/450 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 92,96%), 01 đại biểu không biểu quyết (chiếm 0,21%) đối với dự thảo Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy./.

Mai Hải (tổng hợp)

 

Thống kê

Số người Online:  8

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website