Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 8/2022

Tháng 8/2022, toàn quốc xảy ra 134 vụ cháy làm chết 10 người, bị thương 07 người; thiệt hại tài sản ước tính 29,68 tỷ đồng; xảy ra 272 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân và cháy cỏ rác. Về tình hình nổ, xảy ra 03 vụ, làm 03 người bị thương.

Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 4/2022

Tháng 4/2022, toàn quốc xảy ra 132 vụ cháy làm chết 08 người, bị thương 05 người; thiệt hại tài sản ước tính thành tiền khoảng 22,5 tỷ đồng; xảy ra 328 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân, cháy cỏ rác.

Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 3/2022 và Quý I/2022

1. Tình hình cháy, nổ tháng 3 năm 2022

Tháng 3/2022, toàn quốc xảy ra 131 vụ cháy làm chết 07 người, bị thương 14 người; thiệt hại tài sản ước tính thành tiền sơ bộ khoảng 10,66 tỷ đồng; xảy ra 261 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân, cháy cỏ rác.

Thông cáo báo chí về tình hình cháy, nổ tháng 02 năm 2022

Tháng 02/2022, toàn quốc xảy ra 159 vụ cháy làm chết 05 người, bị thương 02 người; thiệt hại tài sản ước tính thành tiền sơ bộ khoảng 22,12 tỷ đồng; xảy ra 313 vụ sự cố chạm chập thiết bị điện trên cột điện, trong nhà dân, cháy cỏ rác 

Các tin khác:

Xem theo ngày