GIỚI THIỆU VỀ CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCNH

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc Bộ Công an, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thống nhất, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy theo Luật Phòng cháy và chữa cháy; tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của Nhà nước và của Bộ trưởng Bộ Công an.

CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Địa chỉ: Số 01, phố Vũ Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 06923.27900

Fax: 0243.8254659.

Email: cuccspccc@gmail.com

Hệ thống tổ chức của Cục:

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Cục trưởng chỉ huy, có 05 Phó Cục trưởng giúp việc. Tổ chức của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm:

Lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

1. Cục trưởng:

2. Các Phó Cục trưởng:

 

Các đơn vị thuộc Cục như sau:

1. Phòng Tham mưu tổng hợp (Phòng 1);

2. Phòng Thanh tra phòng cháy, chữa cháy (Phòng 2);

3. Phòng Công tác phòng cháy (Phòng 3);

4. Phòng Thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy (Phòng 4);

5. Phòng Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Phòng 5);

6. Phòng Quản lý khoa học – công nghệ và kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Phòng 6);

7. Trung tâm Huấn luyện và ứng phó về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an;

8. Viện nghiên cứu khoa học công nghệ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Điện thoại báo cháy trên toàn quốc:
(Mã vùng) + 114