STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TCVN 2023 Dự thảo TCVN về Phòng cháy chữa cháy - xe ô tô cứu nạn, cứu hộ. Yêu cầu kỹ thuật chung. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
2 TCVN 2023 Tài liệu kèm theo Công văn số 2840/C07-P7 ngày 29/8/2023 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo TCVN
3 QCVN 2023 Tài liệu Dự thảo kèm theo Công văn số 1806/C07-P7 ngày 08/6/2023 Vv đề nghị góp ý dự thảo QCVN
4 QCVN 2023 Dự thảo Quy chuẩn sửa đổi Quy chuẩn QCVN 03:2021/BCA (kèm theo Công văn 1551/C07-P7; 1552/C07-P7 ngày 22/5/2023)
5 DT 2023 Thuyết minh và dự thảo Quyết định kèm theo Công văn số 1137/C07-P9 ngày 18/4/2023 V/v lấy ý kiến góp ý mẫu trang phục chữa cháy chuyên dụng và trang phục CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (lần 3)
6 DT 2023 Hồ sơ quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy đã bổ sung, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định
7 DT 2022 Dự thảo thuyết minh cải tiến bộ trang phục chữa cháy và CNCH (theo công văn số 3700/C07-TT1 ngày 20/12/2022)
8 DTTT1 2022 Dự thảo thuyết minh cải tiến bộ trang phục chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ( kèm theo Cv số 2853/C07-TT1 ngày 17/10/2022)
9 TCVN 2022 Dự thảo TCVN: "PCCC - Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử"
10 TCVN 2022 Dự thảo TCVN: "PCCC - Phương tiện bảo vệ cá nhân người chữa cháy - Dây CNCH - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử"
11 TCVN 2022 Dự thảo TCVN về PCCC- Hệ thống chữa cháy Package
12 TCVN 2022 Dự thảo TCVN về PCCC - Phương tiện chữa cháy- Thiết bị đầu nối- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
13 TCVN 2022 Dự thảo TCVN về “Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống phát hiện và báo động cháy – Phần 29: Đầu báo cháy video”
14 TCVN 2022 Dự thảo TCVN về “Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy – Phần 4: Găng tay chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”.
15 TCVN 2022 Dự thảo TCVN về PCCC- Hầm đường bộ- Yêu cầu thiết kế
16 TCVN 2022 Dự thảo (lần 3) tiêu chuẩn sửa đổi TCVN 3890:2009
17 TCVN 2022 Dự thảo TCVN về Hệ thống báo cháy không dây
18 TCVN 2022 Dự thảo TCVN về Hệ thống chữa cháy bằng bột
19 TCVN 2022 Dự thảoTCVN về nhà ở riêng lẻ ( theo Công văn số 1740/C07-P7 ngày 08/7/2022)
20 TCVN ...-4:202... xuất bản lần 1 2022 Dự thảo tiêu chuẩn: PCCC - Xe ô tô chữa cháy - Phần 4: Xe chữa cháy công nghệ bọt khí nén
Trang:1 - 2« Trước · Sau »
Tìm kiếm: