STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TCVN 2022 Dự thảo TCVN: "PCCC - Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử"
2 TCVN 2022 Dự thảo TCVN: "PCCC - Phương tiện bảo vệ cá nhân người chữa cháy - Dây CNCH - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử"
3 TCVN 2022 Dự thảo TCVN về PCCC- Hệ thống chữa cháy Package
4 TCVN 2022 Dự thảo TCVN về PCCC - Phương tiện chữa cháy- Thiết bị đầu nối- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
5 TCVN 2022 Dự thảo TCVN về “Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống phát hiện và báo động cháy – Phần 29: Đầu báo cháy video”
6 TCVN 2022 Dự thảo TCVN về “Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy – Phần 4: Găng tay chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”.
7 TCVN 2022 Dự thảo TCVN về PCCC- Hầm đường bộ- Yêu cầu thiết kế
8 TCVN 2022 Dự thảo (lần 3) tiêu chuẩn sửa đổi TCVN 3890:2009
9 TCVN 2022 Dự thảo TCVN về Hệ thống báo cháy không dây
10 TCVN 2022 Dự thảo TCVN về Hệ thống chữa cháy bằng bột
11 TCVN 2022 Dự thảoTCVN về nhà ở riêng lẻ ( theo Công văn số 1740/C07-P7 ngày 08/7/2022)
12 TCVN ...-4:202... xuất bản lần 1 2022 Dự thảo tiêu chuẩn: PCCC - Xe ô tô chữa cháy - Phần 4: Xe chữa cháy công nghệ bọt khí nén
13 TCVN xxxx:202... xuất bản lần 1 2022 Dự thảo tiêu chuẩn: PCCC - Vòi đẩy chữa cháy, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
14 TCVN 3890:2022 2022 Dự thảo lần 2 TCVN 3890:2022
15 2022 TCVN: Hệ thống chữa cháy phun sương - Yêu cầu kỹ thuật
16 TCVN 2022 DỰ THẢO TCVN: PHẦN 2- PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY – PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN DÙNG CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY CÓ NGUY CƠ PHƠI VỚI NHIỆT VÀ/HOẶC LỬA Ở MỨC ĐỘ CAO TRONG KHI CHỮA CHÁY TẠI CÁC CÔNG TRÌNH
17 TCVN 2022 DỰ THẢO TCVN: PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG - PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY – PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN DÙNG CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY CÓ NGUY CƠ PHƠI VỚI NHIỆT VÀ/HOẶC LỬA Ở MỨC ĐỘ CAO TRONG KHI CHỮA CHÁY TẠI CÁC CÔNG TRÌNH
18 TCVN 2021 Dự thảo TCVN: Hệ thống chữa cháy bằng khí- Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 1: Yêu cầu chung
19 TCVN 2021 Dự thảo TCVN 3890: 2009 Phương tiện PCCC cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.
20 TCVN 2021 Dự thảo TCVN: 13316-3:202..PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY –XE Ô TÔ CHỮA CHÁY HÓA CHẤT– XE Ô TÔ CHỮA CHÁY BẰNG BỌT– YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
Trang:1 - 2« Trước · Sau »
Tìm kiếm: