Những giải pháp bảo đảm an toàn PCCC cho các cơ sở năng lượng tái tạo

Các dự án năng lượng tái tạo hiện là xu thế phát triển của toàn cầu, được xem là giải pháp thay thế cho năng lượng truyền thống, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, chống biến đổi khí hậu và phục hồi hệ sinh thái của Trái đất.

Máy bơm tuabin (Turbo Ejector Pump) Ưu điểm và những ứng dụng trong chữa cháy và CNCH

Hiện nay, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang sử dụng Ejector (Ejector Pump) phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Kỹ năng cơ bản của lính chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ Hoa Kỳ

 Lực lượng chuyên nghiệp làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của Hoa Kỳ, là một trong những lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tinh nhuệ nhất trên thế giới. Lực lượng này được trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện đại và phù hợp với điều kiện tại từng Bang và Tiểu Bang.

Một số yêu cầu thiết kế PCCC cửa hàng xăng dầu trên mặt đất

Cửa hàng xăng dầu là nơi có hoạt động bán lẻ xăng dầu qua cột bơm cho các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy; có thể kết hợp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đóng trong chai, các loại dầu mỡ nhờn, cung cấp dịch vụ tiện ích cho người và phương tiện tham gia giao thông. Sau đây là một số yêu cầu cơ bản về thiết kế PCCC cửa hàng xăng dầu được xây dựng cố định trên mặt đất hoặc một phần trên mặt đất.

Các tin khác:

Xem theo ngày