Thư đề nghị quan tâm: Thuê hệ thống máy chủ vận hành các phần mềm nghiệp vụ PCCC

 Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) có nhu cầu thuê hệ thống máy chủ để cài đặt, sử dụng các phần mềm phục vụ quản lý công tác phòng cháy và chữa cháy.

Nếu Công ty/đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ, đề nghị cung cấp Hồ sơ năng lực và bản chào giá của đơn vị cho Cục Cảnh sát PCCC và CNCH theo thông tin và nội dung cụ thể tại các Yêu cầu báo giá kèm theo.

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung:

1. Công văn: LinkClick.aspx

2. Phụ lục: LinkClick.aspx

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

Thông báo: Bán thanh lý tài sản công theo hình thức niêm yết giá

 Thông tin chi tiết đề nghị nhấn vào đường link: LinkClick.aspx