STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 QCVN 08:2018/BXD 2018 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình tàu điện ngầm
2 QCVN 13:2018/BXD 2018 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô-tô
3 Tiêu chuẩn 7568-7:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng hoặc ion hóa trong các hệ thống báo cháy
4 TCVN 10544:2014 2014 Tiêu chuẩn ô ngăn hình mạng trong xây dựng hạ tầng công trình
5 QCVN 01:2013/BVHTTDL 2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rạp chiếu phim
6 QCVN 01:2013/BCT 2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
7 QCVN 03:2012/BXD 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
8 TCVN 9369:2012 2012 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế các loại nhà hát
9 TCVN 9365:2012 2012 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hóa - thể thảo
10 TCVN 9206:2012 2012 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng
11 TCVN 4601:2012 2012 Tiêu chuẩn yêu cầu thiết kế công sở cơ quan hành chính nhà nước
12 TCVN 4529:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế xí công trình thể thao, nhà thể thao
13 TCVN 4514:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế xí nghiệp công nghiệp - tổng mặt bằng
14 TCVN 4470:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa
15 TCVN 4205:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế công trình thể thao, sân thể thao
16 QCVN 02:2011/BCT 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng
17 Tiêu chuẩn 8794:2011 2011 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các trường trung học
18 TCVN 8793:2011 2011 Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các trường tiểu học
19 TCVN 3907:2011 2011 Tiêu chuẩn trường mầm non - yêu cầu thiết kế
20 TCVN 6396-72:2010 2010 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu an toàn thang máy chữa cháy
Trang:1 - 2« Trước · Sau »
Tìm kiếm: